دکتر جعفر شاکری فوق تخصص جراحی سرطان شیراز

گالری ویدئوها

سرطان یک بیماری پیچیده
علت های ایجاد سرطان
غربالگری و تشخیص زودرس سرطان
ریسک ابتلا به سرطان پستان
غربالگری و تشخیص زودرس سرطان
عمل جراحی حفظ پستان
عمل جراحی وپیل به همراه کولکتم
جراحی تومور
عمل جراحی تخلیه کیست های بزرگ

  قدرت گرفته از  رایانش ابری دِسکتو