دکتر جعفر شاکری فوق تخصص جراحی سرطان شیراز

درباره ما

Image
درباره ما

دکتر جعفر شاکری متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ فوق تخصصی جراحی سرطان می باشند.

 ایشان فارغ التحصیل رشته جراحی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی تهران هستند.

 فعالیت های تخصصی ایشان به شرح زیر می باشد:

 - تشخیص، درمان و جراحی سرطان های تیروئید، پستان، رحم و تخمدان، تومورهای بافت نرم و ...

 - عمل های لاپاروسکوپی تشخیصی، کله سیستکتومی ،اپاندکتومی لاپاروسکوپیک

 - بیوپسی یا رزکسیون توده های تخمدانی

  قدرت گرفته از  رایانش ابری دِسکتو